Kurtuluş Savaşı

Amasya Genelgesi

Picture
Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağrılmasında oyalayıcı bir cevap vererek 12 Hazian 1919'da Amasya'ya ulaştı. Amasya'da, Ali Fuat Paşa, Refet Bey ve Rauf Bey'le bir araya gelerek Amasy Genelgesine son şeklini verdier.


Konya'da bulunan Cemal Paşa ve Erzurum'da bulunan Kazım Paşa'ya telgrafla onaylatıldı. Bunun nedeni Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı mücadelesini halka mal etmek istemesi ve kişisel bir şey olmadığını göstermek için diğer kişilere de imzalatıyor. 


Genelgenin Maddeleri

-Ülkenin bütünlüğü, vatanın bağımsızığı tehlikededir.İstanbul Hükümeti yenen devletlerin etkisi altında bulunduğundan ulusa karşı sorumluluklarını yerine getirememektedir. bu durum ulusumuzu yok olmuş tanıttırıyor. 


-Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır.


-Ulusun durumunu belirlemek ve halkın sesini Dünya'ya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.


-Bunun için Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongre acele olarak toplanmalıdır.


-Bu kongreye liva'dan 3 delege katılacaktır.( Bu durum her ihtimale karşı ulusal bir sır olarak saklanacaktır.)


-Delegeleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Belediyeler seçecektir.


-Doğu illeri adına Erzurum'da 10 Temmuz'da bir kongre toplanacaktır. Bu kongrenin uygun görecekleri kişiler genel toplantıya katılmak için Sivas'a hareket edecektir.


Amasya Genelgesinin Önemi

Bu genelge ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti'nin kurulması yolunda atılan ilk adımdır.
Ulusal mücadelenin programını oluşturmuştur.
Ulusal mücadelenin amaç, gerekçe ve yönetimi belirlemiştir.


AMAÇ: Milletin bağımsızlığını sağlamak.
GEREKÇE: Vatanın bütünlüğünü ulusun bağımsızlığının tehlikeye girmesi İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmemesi
YÖNTEM: Ulusal bağımsızlığı milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Milli kurullar vasıtasıyla halk örgütlenecek ve bu kurul milletin işini üstlenecektir.


Amasya Genelgesi ile Türk İnkilabı'nın aksiyon aşaması başlatılmıştır. Yani ihtilal başlamıştır. 


Mustafa Kemal Paşa, İstanbul hükümetinin İstanbul'a dönmesi çağrısına uymamıştır ve Erzurum'a hareket etmiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal 7/8 Temmuz 1919 gecesi resmi görevinden alınmıştır.

Picture